MEGTEKINTÉSI NYILATKOZAT

72 829 500,- Ft eladó telek -> építési telek
Azonosítószám: E-3732
Város Kőszeg
Városrész Kőszegfalva
Telekterület: 48553 m2
Építési mód: - -
Az ingatlan bemutatása
Kőszeg Kőszegfalvi városrészén kínálunk együttes értékesítésre 45 db telket ( beépítetlen terület) összesen 48553 m2 nagyságban. Az ingatlanok a város északi szélén találhatóak. A környezetükben lakóövezetek, tágabb környezetükben mezőgazdasági hasznosítású területek húzódnak. A városrész infrastruktúrális ellátottsága megfelelő. Kiépített közműcsatlakozások a területen nincsenek de a Kőszegfalvi úton található valamennyi alapközmű gerincvezetéke.
 
A terület megközelítése jelenleg a Kőszegfalvi utcából nyíló földúton keresztül történik, azonban a Helyi Építési Szabályzat legutóbbi módosítása során a 4131 hrsz-ú kivett saját használatú út a 0147/35 hrsz-ú ingatlanra kiszabályozott 12 m-es részen keresztül csatlakozik a Kőszegfalvi utcára. A kiszabályozott útterület önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak.
 
Az ingatlan nyilvántartásban már a megjelölt ingatlanok szerepelnek, azonban a természetbeni telekhatár kitűzés, a telkek megközelítéséül szolgáló utak és közműhálózat kiépítése nem történt meg, az a  vevő feladata.
A lakóterületen 78 db jelenleg még nem beépíthető, építésre szánt terület található, melyből a 45 db telek képezi a jelenlegi eladás tárgyát.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete, valamint annak 1. melléklete alapján a terület Lke-A1/1 kertvárosias lakóterület övezetbe tartozik. Beépítési mód szabadonálló, megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter, megengedett legnagyobb beépítettség 25 %.
Kőszeg Város Önkormányzata a közüzemi ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózat engedélyezési tervének elkészítésére, valamint a kapcsolódó vízjogi létesítési engedély megszerzésére megbízott egy tervezőt. Vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll.  Várom befektetők érdeklődését. Az ingatlan eladási ára 72.829.500 Ft + ÁFA.

Alulírott,

Név  
Cím  
Telefonszám  
E-mail  

Kijelentem, hogy a

Azonosítószám  E-3732
Település  Kőszeg
Hrsz.
Cím

alatti ingatlanról először a Heckenast Ingatlan Kft. Heckenast István képviselőjétől értesültem.

Kelt: ………………………………………………………………

 

………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………
Megtekintő Eladó Ingatlan referens

Az ügyfél ezennel kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a Heckenast Ingatlan Kft bizalmason kezelje, azokat másnak további felhasználás céljára át nem adja. A kapott ügyféladatokat saját rendszerében tárolja, felhasználja.