MEGTEKINTÉSI NYILATKOZAT

típus
Építési mód: - -
Az ingatlan bemutatása

Alulírott,

Név  
Cím  
Telefonszám  
E-mail  

Kijelentem, hogy a

Azonosítószám  
Település  
Hrsz.
Cím

alatti ingatlanról először a Heckenast Ingatlan Kft. képviselőjétől értesültem.

Kelt: ………………………………………………………………

 

………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………
Megtekintő Eladó Ingatlan referens

Az ügyfél ezennel kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a Heckenast Ingatlan Kft bizalmason kezelje, azokat másnak további felhasználás céljára át nem adja. A kapott ügyféladatokat saját rendszerében tárolja, felhasználja.